حمل و تحویل در دمای مناسب

کلیه کالاهای خریداری شده از بارنج طبق زمانبندی تعیین شده توسط خریدار با رعایت کامل استانداردهای حمل مواد غذایی یخچالی ، با خودروهای یخچال دار و بدون کوچکترین نوسان دمایی کاملا سالم و خنک به دست مشتریان خواهد رسید

مختصری درباره بارنج

هدف بارنج ایجاد بستری مطمئن برای دست یافتن مشتریان به پروتئین و موادغذایی سالم و ارزان است و لذا برای نیل به این اهداف با همکاری تیم متخصص و حذف واسطه ها و هزینه های سرسام آور فروشگاه ها به این مهم دست یافتیم،امیدواریم که همچنان مهر رضایتمندی شما در کارنامه عملکرد ما بدرخشد.