رویه بازگرداندن کالا

چنانچه کیفیت کالای ارسالی برای شما مطابق میل شما نباشد ، میتوانید تا ۴۸ ساعت پس از خرید کالا ، طی تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۱۱۰۰۱ و اعلام شماره سفارش خود ، کالای مورد نظر را عودت داده و وجه کالا را دریافت نمایید

مختصری درباره بارنج

هدف بارنج ایجاد بستری مطمئن برای دست یافتن مشتریان به پروتئین و موادغذایی سالم و ارزان است و لذا برای نیل به این اهداف با همکاری تیم متخصص و حذف واسطه ها و هزینه های سرسام آور فروشگاه ها به این مهم دست یافتیم،امیدواریم که همچنان مهر رضایتمندی شما در کارنامه عملکرد ما بدرخشد.